Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om fondets investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland, og gi anbefaling om observasjon og utelukkelse av selskaper til Norges Bank.

Etikkrådets årsmelding 2017

Les Etikkrådets årsmelding 2017

Etikkrådets virksomhet

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland finnes hos Lovdata.

Etikkrådets anbefalinger blir offentliggjort på dette nettstedet. Norges Bank forvalter fondet og fatter beslutning om Etikkrådets anbefalinger skal tas til følge.

Norges Bank fører oversikt over selskaper som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland.

Rådet har et eget sekretariat som utreder og forbereder saker.

Ofte stilte spørsmål.