Etikkrådet anbefaler at PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) settes til observasjon for en periode på tre år etter de etiske retningslinjenes kriterium «særlig grove brudd på andre grunnleggende etiske normer». Tilrådningen gjelder risikoen for skade på forhistoriske og uerstattelige kulturminner.

SIG er Indonesias største sementprodusent. Gjennom datterselskapet PT Semen Tonasa, driver selskapet en kalksteinsgruve, et leirbrudd og sementproduksjon i karstlandskapet i Maros-Pangkep i Sør-Sulawesi, Indonesia. Innenfor eller like ved Semen Tonasas konsesjonsområder, finnes noe av den eldste bergkunsten i verden, blant annet et hulemaleri som er datert til å være minst 43 900 år. Selskapet har ikke oversikt over hvordan aktivitetene påvirker bergkunsten i området, blant annet på grunn av utilstrekkelig overvåking.

Rådet mener at bergkunstens enestående globale betydning tilsier at selskapet må ta et særlig ansvar for å redusere risikoen for at aktiviteten skader kulturminnene. Dette ansvaret omfatter også beskyttelse av ennå ukjente kulturminner. Selskapet har varslet at det vil gjennomføre flere tiltak for å beskytte kulturarven. Ettersom mange av de varslede tiltakene ennå er på planleggingsstadiet, anbefaler Etikkrådet å sette SIG til observasjon for å følge med på gjennomføringen av tiltakene.

Etikkrådet avga tilrådningen 19. desember 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å sette selskapet til observasjon 25. mai 2023.

Les hele vurderingen her.

Les Etikkrådets observasjonsrapport fra februar 2024 her.