Etikkrådet anbefaler å avslutte observasjonen av Hyundai Glovis Co Ltd.
Etter anbefaling fra Etikkrådet ble selskapet satt til observasjon i 2022 på grunn av dets praksis med avhending av utrangerte fartøy.
Selskapet har nå innført en ny policy for ansvarlig skipsopphugging. Etikkrådet anser derfor at grunnlaget for observasjon ikke lenger er til stede.

Les Etikkrådets anbefaling her.