Etikkrådet anbefaler å utelukke Power Construction Corp of China Ltd (PowerChina) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

PowerChina et multinasjonalt kinesisk selskap innen blant annet utbygging av vannkraft og drift av kraftstasjoner. Datterselskapet Sinohydro Corp Ltd er ansvarlig for utbygging og drift av Batang-Toru-vannkraftprosjektet i i Nord-Sumatra, Indonesia. Prosjektet ligger i den kritiske truede Tapanuli-orangutangens leveområde som inngår i et økologisk svært viktig landskap. Tapanuli-orangutangen er den mest truede av alle store primater. Det finnes færre enn 800 individer igjen, og Batang-Toru-skogen er artens eneste gjenværende leveområde globalt. Leveområdet er nå anslått til å være mindre enn fem prosent av det opprinnelige utbredelsesarealet til Tapanuli-orangutangen.  Vannkraftprosjektet ligger i det området med høyest forekomst av orangutanger og flere andre kritisk truede arter. PowerChina har ikke svart på Etikkrådets henvendelser.

Etikkrådet har konkludert med at vannkraftutbyggingen i Batang-Toru vil ha ødeleggende og varige miljøkonsekvenser og at det vil utgjøre en alvorlig trussel mot Tapanuli-orangutangen og andre kritisk truede arters overlevelse.

Etikkrådet avga tilrådningen 14. februar 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 6. juli 2023.

Les Etikkrådets anbefaling her.