Etikkrådet anbefalte den 29. juni 2023  å utelukke selskapet Sumitomo Corp fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner knyttet til selskapets telekomvirksomhet i Myanmar.

Sumitomo er et japansk konglomerat som blant annet leverer digitale tjenester. Sumitomo er partner i et fellesforetak som har en avtale om felles drift med Myanma Posts and Telecommunications (MPT). Sumitomo bidrar med kunnskap og råd om salg og markedsføring og utbygging av telenettet til MPT.

Militæret i Myanmar gjennomførte 1. februar 2021 et militærkupp. Etter kuppet har militærets ekstreme overgrep mot sivilbefolkningen intensivert. Teleselskapene i landet  er blitt pålagt å installere og aktivere spionvare og overvåkingsprogrammer. Det er kjent at utlevering av persondata har muliggjort politisk overvåking av menneskerettighetsaktivister, politiske motstandere og andre personer.

Selv om Sumitomo ikke har en direkte rolle i overvåkningen, legger Etikkrådet til grunn at selskapet er kjent med at MPT har installert og aktivert overvåkningsverktøy. Det er en stor risiko for at MPT vil utlevere kundedata som vil muliggjøre grove overgrep så lenge militæret har makten i landet. Rådet konkluderer derfor med at så lenge Sumitomo er i et samarbeid med MPT, er risikoen for at selskapet medvirker til krenkelser av individers rettigheter i krig- eller konfliktsituasjoner uakseptabel.

Norges Bank besluttet den 18. desember 2023 å sette Sumitomo Corp til observasjon og har bedt Etikkrådet om å følge utviklingen i saken.

Les Etikkrådets tilrådning her.