Norges Bank fører oversikt over selskaper som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland: