E-post:
postmottak@etikkradet.no

Postadresse:
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Besøksadresse:
Rådhusgata 26, (inngang fra Kongens gt.)
Oslo

Vis kart

Kontaktpersoner:
Rådets sekretariat, tlf.:
Eli Ane Lund (leder): 22 24 43 56
Lone Fedders Dybdal: 22 24 45 37
Hilde Jervan: 22 24 42 82
Aslak Skancke: 22 24 43 81
Pia Goyer: 22 24 45 24
Erik Forberg: 22 24 45 74
Magnus Bain: 22 24 41 59
Kjell Kristian Dørum: 22 24 45 47