E-post:
postmottak@etikkradet.no

Postadresse:
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersveien 26, samme bygning som Statistisk sentralbyrå
0177 Oslo

Telefon: 22 24 43 56

Vis kart

Rådets sekretariat, tlf.
Eli Ane Lund (leder): 90 94 53 09