E-post:
postmottak@etikkradet.no

Postadresse:
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Besøksadresse:
Akersveien 26, samme bygning som Statistisk sentralbyrå
0177 Oslo

Telefon: 22 24 43 56

Vis kart

Kontaktpersoner:
Rådets sekretariat, tlf.
Eli Ane Lund (leder): 90 94 53 09
Lone Fedders Dybdal: 22 24 43 56
Hilde Jervan: 99 23 63 68
Aslak Skancke: 93 48 06 15
Erik Forberg: 95 13 20 12
Kjell Kristian Dørum: 92 05 75 37
Victoria Skeie: 98 64 51 40
Elisabeth Andvig: 95 17 25 91
Erlend Stenberg: 97 19 95 50