Serco Group Plc ble utelukket fra SPU i 2007 på grunnlag av kjernevåpenproduksjon.
Grunnlaget for utelukkelsen er ikke lenger til stede, og Etikkrådet anbefaler at utelukkelsen oppheves.

Etikkrådet avga tilrådningen 21. september 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 21. november 2023.

Les Etikkrådets tilrådning her.