Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet PT Astra International Tbk (Astra) og morselskapene Jardine Cycle&Carriage Ltd (JC&C) og Jardine Matheson Holdings Ltd (Jardines) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade.
Rådets vurdering er rettet mot Martabe-gruven, en gullgruve på Sumatra som er eid av Astras datterselskap United Tractors. Gruven ligger i det eneste leveområdet til den kritisk truede Tapanuli-orangutangen, som er den mest truede av alle store primater. Det finnes færre enn 800 individer igjen av denne arten, som er helt avhengig av at leveområdet opprettholdes for at arten ikke skal dø ut.
Rådet legger vekt på at selskapet planlegger å øke gruvearealet betydelig i løpet av gruvens levetid, at nye forekomster vil bli utvunnet dersom de er drivverdige, og at indonesiske myndigheter har gitt tillatelse til gruvedrift i et område som ennå ikke er utviklet. Så lenge selskapets aktiviteter fører til en reduksjon i leveområdet for orangutangen, mener rådet at risikoen for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade er uakseptabel.
Astra har siden oktober 2015 stått på observasjonslisten på grunn av datterselskapet PT Astra Agro Lestari Tbks (AAL) utvikling av oljepalmeplantasjer i Indonesia og risikoen for avskoging og tap av biologisk mangfold. Uavhengig av beslutningen om å utelukke Astra på grunnlag av Martabe-gruven anbefaler Etikkrådet å avslutte observasjonen av dette forholdet ettersom selskapet har gjennomført tiltak som reduserer risikoen for avskoging.

Les Etikkrådets anbefaling her.