Etikkrådet anbefaler å oppheve utelukkelsen av Thoresen Thai Agencies PCL (Thoresen Thai) fra Statens pensjonsfond utland.
Etter anbefaling fra Etikkrådet har Thoresen Thai vært utelukket fra SPU siden 2018. Bakgrunnen er at selskapet hadde avhendet utrangerte fartøy til opphugging i Bangladesh, hvor arbeids- og miljøforhold under opphuggingen var ansett som svært dårlige.
Selskapet har ikke avhendet ytterligere skip til opphugging siden 2018. Etikkrådet anser derfor at grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.

Les Etikkrådets anbefaling her.