Etikkrådets oppgave er å gi råd om observasjon eller utelukkelse av selskaper fra SPU etter kriteriene i fondets etiske retningslinjer.
Offentliggjorte tilrådninger, sortert etter kriterium, er publisert her: