Etikkrådet anbefalte den 24. juni 2015 å utelukke selskapet ZTE Corporation (ZTE) fra SPU på grunn av en uakseptabel risiko for grov korrupsjon. Selskapet hadde vært involvert i korrupsjonsanklager i totalt 18 land.

Selskapet ble utelukket fra SPU  7. januar 2016.

Les Etikkrådets tilrådning her.