Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet 21. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning (pdf).

Les Finansdepartementets pressemelding om saken.