Den 8. april 2014 tilrådet Etikkrådet å utelukke Tahoe Resources Inc. (Tahoe Resources) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom sin virksomhet i Guatemala medvirker til grove krenkelser av menneskerettighetene.

Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. De nye retningslinjene omfatter selskaper i fondets portefølje. Tahoe Resources var per 1. januar 2015 ikke i fondets portefølje. I henhold til § 12 bokstav b i de nye retningslinjene skal råd fra Etikkrådet som ikke var endelig saksbehandlet i Finansdepartementet innen 1. januar 2015, tas til etterretning av departementet og offentliggjøres i de sakene som gjelder selskaper som ikke er i fondets portefølje. Tilrådingen er således publisert på Etikkrådets nettside.

Les tilrådningen her.