Etikkrådet anbefaler å oppheve utelukkelsen av San Leon Energy Plc.

Selskapet ble utelukket fra SPU i 2016 på bakgrunn av selskapets petroleumsprospektering i Vest-Sahara. Ettersom virksomheten som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt, anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av selskapet oppheves.

Etikkrådet avga tilrådningen 22. oktober 2021.  Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å oppheve utelukkelsen av selskapet 7. mars 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.