Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. I henhold til §1 bokstav c i de nye retningslinjene skal Etikkrådet gi råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper i fondets portefølje. Etikkrådet oppdaterte sin tidligere tilrådning og anbefalte å sette selskapet til observasjon i tilrådning til Norges Bank av 23. juni 2015.

Les tilrådningen til Finansdepartementet 2014 
Les tilrådningen til Norges Bank 2015
Les Etikkrådets brev om observasjon av selskapet i 2018
Les Etikkrådets brev om observasjon av selskapet i 2019
Les Etikkrådets brev om observasjon av selskapet i 2020