Etikkrådet anbefaler å sette selskapet Polski Koncern Naftowy Orlen SA til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til brudd på menneskerettighetene. Bakgrunnen er Orlens oppkjøp av avisutgiveren Polska Press og implikasjonene for pressefriheten og dermed ytringsfriheten i Polen.

Orlen er et integrert energiselskap som er kontrollert av den polske staten.  Oppkjøpet av Polska Press gir Orlen kontroll over de fleste regionale avisene i landet i tillegg til et stort antall lokale mediehus og nettbaserte portaler. Siden oppkjøpet er en rekke redaktører byttet ut, og det har kommet påstander om at Orlen har grepet inn i redaksjonelle vurderinger.

En rekke sentrale aktører har pekt på at statens eierskap i Orlen gjør at Polska Press vil kunne utsettes for politisk påvirkning. Politisk påvirkning er særlig alvorlig i forbindelse med valg. I hvilken grad risikoen vil materialisere seg, er likevel usikkert. Derfor anbefaler Etikkrådet å sette selskapet til observasjon.

Etikkrådet avga tilrådningen 24. oktober 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å sette selskapet til observasjon 22. februar 2023.

Les hele vurderingen her.