Etikkrådet opprettholder sin tidligere tilrådning om å utelukke PetroChina Co Ltd (PetroChina) fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Det kinesiske selskapet PetroChina er ett av verdens største oljeselskaper. Etikkrådet anbefalte opprinnelig i desember 2016 å utelukke selskapet fordi mange toppledere i PetroChina og i datterselskapene var anklaget for å ha mottatt bestikkelser ved tildeling av kontrakter til underleverandører, samtidig som selskapet ikke hadde godtgjort at det arbeidet tilstrekkelig effektivt for å forhindre korrupsjon. Selskapet har vært under observasjon siden mai 2017, men har vist liten vilje til å kommunisere med Etikkrådet. Etter rådets syn gir selskapets manglende bistand til å opplyse saken grunn til å stille spørsmål ved PetroChinas reelle vilje til å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon. For at observasjonsordningen skal kunne fungere etter hensikten, mener Etikkrådet også det er viktig generelt at et selskap under observasjon er villig til å dele informasjon.

Etikkrådet avga anbefalingen 28. februar 2020.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om eierskapsutøvelse 31. august 2020.

Les Etikkrådets anbefaling om utelukkelse her.