Etikkrådet anbefalte 8. desember 2016 å utelukke PetroChina Co. Ltd. fra SPU på grunn av risikoen for grov korrupsjon. Om lag 65 tidligere toppledere og mellomledere i selskapet og dets datterselskaper har vært under etterforskning for mottak av bestikkelser i Kina, Canada og Indonesia.

Les Etikkrådets anbefaling her.

Norges Bank tok ikke Etikkrådets anbefaling til følge, men offentliggjorde 5. april 2017 sin beslutning om å sette selskapet til observasjon. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 15. november 2018 om observasjon av selskapet.
Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.