I 2013 ble grunnlaget for utelukkelsen av selskapet Orbital ATK (tidligere Alliant Techsystems Inc.). vurdert på nytt.
Etikkrådet anbefalte at utelukkelsen på grunnlag av klasevåpenproduksjon ble opphevet, men at selskapet likevel forble utelukket på bakgrunn av kjernevåpenproduksjon.
Les Etikkrådets tilrådning her.