1. Jeg vil gjøre Etikkrådet oppmerksom på en sak. Hvordan kan jeg gjøre dette?
 
2. Hva er forholdet mellom Etikkrådet, Norges Bank og Finansdepartementet?
 
3. Hva innebærer det at et selskap blir utelukket?
 
4. Hva er produktbasert utelukkelse?
 
5. Hva er det som bestemmer om et selskap bør utelukkes på grunn av sin atferd?
 
7. Hvilke selskaper er fondet investert i?
 
9. Med over 8,000 selskaper i fondets portefølje, hvordan prioriterer Etikkrådet sitt arbeid?
 
10. Hvorfor utelukkes ikke selskaper som andre investorer har utelukket?
 
11. Hvorfor forklarer ikke Etikkrådet hvor et bestemt selskap er i denne prosessen når det blir bedt om å gjøre det av journalister og andre?
 
12. Er utelukkelse fra fondet permanent?
 
13. Hvilken type kilder bruker Etikkrådet når det undersøker et selskap?
 
14. På hvilket stadium tar Etikkrådet kontakt med selskapet?
 
15. Hvorfor anbefaler ikke rådet for eksempel at mer penger investeres i ”grønne” selskaper?