I 2011 ble selskapet Potash Corporation of Saskatchewan (PotashCorp.) utelukket fra SPU etter anbefal­ing fra Etikkrådet. Bak­grunnen var selskapets kjøp av fosfat fra Vest-Sahara. I januar 2018 fusjonerte selskapene PotashCorp. og Agrium Inc. og dannet selskapet Nutrien Ltd. (Nutrien). Utelukkelsen fra SPU av PotashCorp. ble videreført til å gjelde for Nutrien. Nutrien har avviklet sin import av fosfat fra Vest-Sahara. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å utelukke selskapet.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen av Nutrien Ltd. her.