Selskapet har vært involvert i flere alvorlige korrupsjonssaker som skal ha funnet sted i fire land mellom 2009-2014.

Les Etikkrådets tilrådning her.

Norges Bank tok ikke rådets anbefaling til følge, men offentliggjorde 5. mai 2017 sin beslutning om å sette selskapet til observasjon. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 15. november 2018 om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 17. desember 2019  om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2019 her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 23. april 2021 om observasjon av selskapet.
Les Etikkrådets observasjonsbrev for 2020 her.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 23. august 2022 med anbefaling om å avslutte observasjonen av selskapet. Norges Bank offentliggjorde 15. desember 2022 sin beslutning om å avslutte observasjonen.
Les Etikkrådets anbefaling her.