Selskapet har vært involvert i flere alvorlige korrupsjonssaker som skal ha funnet sted i fire land mellom 2009-2014.

Les Etikkrådets tilrådning her.

Norges Bank tok ikke rådets anbefaling til følge, men offentliggjorde 5. mai 2017 sin beslutning om å sette selskapet til observasjon. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.

Etikkrådet sendte brev til Norges Bank 15. november 2018 om observasjon av selskapet.
Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2018 her.

Se Etikkrådets observasjonsbrev for 2019 her.