Selskapet har vært involvert i flere alvorlige korrupsjonssaker som skal ha funnet sted i fire land mellom 2009-2014.

Les Etikkrådets tilrådning her.

Norges Bank tok ikke rådets anbefaling til følge, men offentliggjorde 5. april 2017 sin beslutning om å sette selskapet til observasjon. Etikkrådet vil følge opp korrupsjonsrisikoen med selskapet i observasjonsperioden.