Etikkrådet anbefaler å avslutte observasjonen av det italienske selskapet Leonardo SpA (Leonardo) ettersom rådet anser at risikoen for grov korrupsjon i selskapets virksomhet ikke lenger er uakseptabel.

Leonardo produserer og selger luftfarts-, forsvars- og sikkerhetsutstyr. Selskapet ble satt til observasjon i mai 2017 med utgangspunkt i korrupsjonsanklager som knyttet selskapet til bestikkelser via agenter til offentlige tjenestemenn i India, Sør-Korea, Algerie og Panama i tidsrommet 2009 til 2014. Etikkrådet mente at selskapet ikke hadde godtgjort i tilstrekkelig grad at det hadde målrettede interne korrupsjonsforebyggende prosedyrer som var gjennomført effektivt i virksomheten.

Gjennom observasjonsperioden har det hele tiden vært Etikkrådets inntrykk at Leonardos arbeid for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon har hatt en positiv utvikling. Selskapet ser nå ut til å ha fått på plass et antikorrupsjonssystem som på de fleste områder er i tråd med internasjonalt anerkjente anbefalinger for slike systemer.

Norges Bank offentliggjorde 15. desember 2022 sin beslutning om å avslutte observasjonen av Leonardo.

Se Etikkrådets tilrådning her.