Etikkrådet tilråder å utelukke selskapene Kosmos Energy Ltd. og Cairn Energy Plc. fra Statens pensjonsfond utland fordi selskapene medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer ved å drive petrol­eumsprospektering offshore Vest-Sahara på oppdrag for marokk­anske myndigheter.

Les Etikkrådets tilrådning her.