Selskapene Kosmos Energy Ltd. og Cairn Energy Plc. ble utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2016 på bakgrunn av selskapenes petroleumsprospektering offshore Vest-Sahara. Ettersom virksomheten som lå til grunn for utelukkelsen har opphørt, anbefaler Etikkrådet at utelukkelsen av selskapene opphører.

Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen her. 

Les Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av selskapene i 2016 her.