Etikkrådet anbefaler å sette Hyundai Glovis Co Ltd til observasjon.

Utgangspunktet for rådets vurdering er at Hyundai Glovis har avhendet utrangerte skip ved å sende disse til opphugging på strender i Pakistan og Bangladesh, såkalt beaching, hvor arbeidsforholdene er svært dårlige og forurensning av miljøet betydelig. Rådet anser at selskaper gjennom å avhende skip for opphugging på denne måten kan sies å medvirke til grove menneskerettighetsbrudd og alvorlig miljøskade.

I sin vurdering av risiko for selskapets fremtidige medvirkning til slike normbrudd har Etikkrådet lagt vekt på at selskapets uttalelse om at det heretter vil vurdere bedre alternativer til opphugging av utrangerte skip.

Etikkrådet avga tilrådningen 17. desember 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å sette selskapet til observasjon  7. mars 2022.

Les Etikkrådets tilrådning her.