Tilrådning 15. mai 2009 om utelukkelse av selskapet Elbit Systems Ltd.

Selskapet tilrådes utelukket fra SPU på grunn av dets medvirkning til Israels bygging av separasjonsbarriere på Vestbredden.

Les Etikkrådets tilrådning her (pdf).