Den 25. august 2017 tilrådet Etikkrådet å utelukke selskapet Atal SA fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettighetsbrudd, herunder tvangsarbeid, da selskapet bruker en underleverandør som har benyttet nordkoreanske arbeidere på Atals byggeplasser.
Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 16. januar 2018.

Les Etikkrådets tilrådning her