Selskapet ble tilrådet utelukket 18. juni 2012.
Les Etikkrådets tilrådning her

Les Finansdepartementets pressemelding vedrørende utelukkelsen.

I 2015 kjøpte Zijin Mining Group Co Ltd. 50 % eierandel i Porgera-gruven på Papua Ny Guinea. Denne gruven drives med elvedeponering av gruveavfall. Selskapet Barrick Gold Corp. er utelukket fra SPU på grunnlag av sitt eierskap i denne gruven, og dette vil også være grunnlag for utelukkelse av Zijin Mining Group Co Ltd.