Etikkrådet tilrådet utelukkelse av selskapet WTK Berhad Holdings i juni 2012.
Les tilrådningen her.

Les Finansdepartementets pressemelding om utelukkelsen av selskapet.