Etikkrådet anbefaler å utelukke Weichai Power Co Ltd (WP) fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til salg av våpen eller militært materiell til stater som er omfattet av ordningen for statsobligasjonsunntak.

Etikkrådet anser at det er en uakseptabel risiko for at WP, ved å delta i felles­foretak med selskaper som produserer militære kjøretøy for myndig­hetene i Belarus og Russland, medvirker til salg av militært materiell til disse statene. På bakgrunn av dette anbefaler Etikkrådet at WP utelukkes fra SPU.

Etikkrådet avga tilrådningen 19. desember 2023. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å utelukke selskapet 15. mai 2024

Les Etikkrådets tilrådning her.