Etikkrådet har vurdert utelukkelsen av Walmart Inc. og anser at grunnlaget for denne ikke lenger er til stede. Etikkrådet anbefaler derfor at utelukkelsen av Walmart Inc. oppheves.
Les Etikkrådets tilrådning om opphevelse av utelukkelsen her.