Les Etikkrådets tilrådning om utelukkelse av Wal-Mart Stores Inc her.