Etikkrådet avga 15. mai 2007 tilrådning om utelukkelse av Vedanta ltd.

Les Etikkrådets tilrådning her.