Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland anbefaler å utelukke Vale SA (Vale) fra SPU på grunnlag av en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade.

Vale er verdens største produsent av jernmalm og har ulike typer gruvevirksomhet og andre aktiviteter i ca. 30 land. I november 2015 skjedde det en damulykke ved en gruve i Brasil tilhørende selskapet Samarco, et joint venture-selskap der Vale er likestilt partner med BHP Billiton. 19 mennesker døde, og miljøkonsekvensene var betydelige. Granskingsrapporten bestilt av BHP Billiton pekte på alvorlige feil ved dammen. Feilene var av en type som gjør det sannsynlig at selskapet kjente til dem.

I januar 2019 kollapset en annen av Vale sine dammer i Brasil, og foreløpig er det registrert 237 omkomne. Granskningen av denne ulykken er ikke sluttført, men det er flere likhetstrekk mellom de to ulykkene. Det er påvist mangler ved konstruksjon, vedlikehold og overvåkning av dammene. Vale har til sammen 45 avgangsmassedammer i Brasil.

Etikkrådet avga tilrådningen 12. juni 2019. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 12. mai 2020.

 Les hele vurderingen her.