Etter anmodning fra Finansdepartementet vurderte Etikkrådet om investeringene i selskapet Total SA,  på grunn av selskapets virksomhet i Burma, er i strid med de etiske retningslinjene.

Les Etikkrådets tilrådning her.