Etikkrådet anbefaler å utelukke Tong Ren Tang Technologies Co Ltd og datterselskapet Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd  fra Statens pensjonsfond utland på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade.

Begge selskapene er kinesiske farmasiselskaper som produserer og selger tradisjonell kinesisk medisin. I selskapenes produkter inngår dyredeler fra globalt truede arter slik som horn fra saigaantilope, leopardbein, pangolinskjell og musk fra moskushjort. Produksjon av tradisjonell kinesisk medisin der truede arter inngår, kan bidra til ulovlig handel av disse artene og øker risikoen for at de blir utryddet. Det er ikke kjent hvor mye selskapene bruker av truede arter, hvor dyredelene opprinnelig kommer fra, hvilke lagre av dyredeler som finnes, og hvordan de eventuelt fylles opp.  Når slik informasjon mangler, legger rådet til grunn at selskapene medvirker til alvorlig miljøskade.  Selskapene har ikke opplyst om planer for å erstatte de ingrediensene som er basert på truede arter, med andre ingredienser.

Etikkrådet avga tilrådningen 15. mars 2021. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapene 29. september 2021.

Les Etikkrådets tilrådning her.