Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet Tilray Brands Inc fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers på grunnlag av produksjon av cannabis til rekreasjonelle formål.

Etikkrådet avga tilrådningen 3. mai 2022. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om utelukkelse av selskapet 7. september 2022.

Les hele vurderingen her.