Etikkrådet anbefalte i 2009 utelukkelse av følgende tobakkselskaper:
Alliance One International Inc.
Altria Group Inc.
British American Tobacco BHD
British American Tobacco Plc.
Gudang Garam tbk pt.
Imperial Tobacco Group Plc.
ITC Ltd.
Japan Tobacco Inc.
KT&G Corp
Lorillard Inc.
Philip Morris Cr AS.
Philip Morris International Inc.
Reynolds American Inc.
Souza Cruz SA
Swedish Match AB
Universal Corp VA
Vector Group Ltd.

Les Etikkrådets tilrådning her.