Etikkrådet anbefalte utelukkelse av selskapet Textron Inc. i august 2008.
Les dokumentet her.