Etikkrådets første anbefaling om utelukkelse av klasevåpenprodusenter ble avgitt 16. juni 2005.
Les dokumentet her.

I 2006 ble tilrådningen om utelukkesle av EADS endret.
Les dokumentet her.