Selskapet ble anbefalt utelukket i 2006.
Les Etikkrådets tilrådning her.