Etikkrådet i 2005 utelukkelse av følgende selskaper på grunnlag av kjernevåpenproduksjon:
BAE Systems Plc
Boeing Co.
Finmeccanica Sp. A.
Honeywell International Corp.
Northrop Grumman Corp.
Safran SA.
United Technologies

Les Etikkrådets tilrådning her.