Tilrådning 21. desember 2015 om å oppheve utelukkelsen av selskapet Singapore Technologies Engineering Ltd.