Etikkrådet anbefalte 14. desember 2020 å sette Thyssenkrupp AG til observasjon på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet bidrar til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Thyssenkrupp er et tysk, multinasjonalt industrikonsern med en virksomhet som omfatter produksjon av stål og maskinkomponenter, generell industriservice, samt bygging av skip og ubåter. Etikkrådets undersøkelser har vist at Thyssenkrupp gjennom sine datterselskaper kan knyttes til korrupsjonsanklager eller -mistanker i totalt åtte land over et tidsrom på mer enn tyve år. Alle anklagene dreier seg om betaling av bestikkelser eller mistenkelige transaksjoner – eller avtale om slike overføringer – via agenter og mellommenn for å vinne kontrakter for Thyssenkrupps datterselskap. Etikkrådets gjennomgang av selskapets systemer og rutiner for å forebygge og avdekke korrupsjon gir inntrykk av at Thyssenkrupp har gjort mye for å få et helhetlig og effektivt antikorrupsjonsprogram på plass. Samtidig har rådet merket seg at det i en pågående korrupsjonssak i Israel hvor Thyssenkrupps tidligere agent i landet er involvert, er et betydelig avvik mellom hva selskapet selv har opplyst, og den informasjonen rådet har hentet inn fra andre kilder. Mer generelt mener rådet også at Thyssenkrupp ikke har etablert betryggende sikkerhet for at selskapet alltid vil være i stand til å håndtere korrupsjonsrisikoen knyttet til bruk av tredjeparter i tilstrekkelig grad.

Norges Bank offentliggjorde 3. mars 2021 sin beslutning om å be NBIM om å ta opp risikoen for korrupsjon med selskapet gjennom eierskapsutøvelse. Thyssenkrupp står således ikke på fondets observasjonsliste.

Les Etikkrådets anbefaling her.