Etikkrådet anbefalte i 2009 at utelukkelsen av selskapet Thales SA skulle oppheves.
Les Etikkrådets tilrådning her.