Etikkrådet anbefaler å oppheve utelukkelsen av selskapet Texwinca Holdings fra Statens pensjonsfond utland.

Texwinca er et en kinesisk tekstilprodusent. Den 5. juni 2018 anbefalte Etikkrådet å utelukke selskapet på grunn av systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter i to klesfabrikker heleid av selskapet Megawell, der Texwinca hadde en eierandel på 50 prosent. Megawell ble avviklet i 2019, og klesfabrikkene ble lagt ned. Det er derfor ikke lenger grunnlag for å opprettholde utelukkelsen av Texwinca.

Etikkrådet avga tilrådningen 19. februar 2020. Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å oppheve utelukkelsen av selskapet 12. Mai 2020.

Les hele vurderingen her.