Etikkrådet avga tilrådning om utelukkelse av selskapet 3. desember 2012.
Les Etikkrådets tilrådning (pdf).

Les Finansdepartementets pressemelding om beslutning om utelukkelse av selskapet.