Etikkrådet avga den 15. november 2007 en tilrådning om å utelukke det tyske selskapet Siemens AG på grunn av grov og systematisk korrupsjon.
Les Etikkrådets tilrådning fra 2007 her.

Finansdepartementet besluttet å sette selskapet under observasjon.

Tilrådningen ble fulgt opp med et brev den 3. september 2008.
Les Etikkrådets brev fra 2008 her.

15. juni 2012 sendte Etikkrådet brev til Finansdepartementet med anbefaling om at selskapet tas av observasjonslisten. 
Les Etikkrådets brev fra 2012 her.